Som led i Teknologipagten gennemføres en indsats, der skal bidrage til, at flere elever i grundskolen opnår indsigt i og