Dag 4

Dagens mål

Eleverne skal blive færdige med deres spil og vise det frem.

Eleverne skal gennem en quiz for at få gentaget nogle af de ting, de har lært i løbet af ugen. 

Eleverne skal høre om hacking for at få et nyt perspektiv på, hvad programmering kan bruges til ud over spil. Diskussion om “de gode hackere” og lovlig hacking af egne ting. 

Skema

Eleverne plejer på fjerdedagen at være ret klar til at lave deres egne spil færdige og derfor plejer vi at give dem tid til det som det første. Her snakker vi med dem om, at der er begrænset tid tilbage og de derfor skal overveje, hvad der er vigtigst at lave færdig. Her fremhæver vi de 3 spilmekaniker; noget man styrer, mål og forhindring. 

 


 

Hvis der er planlagt med en anden klasse at de skal komme og se spillet:

Inden den anden klasse kommer, skal eleverne have at vide, at de  skal fortælle de andre om, hvad de har lavet, hvad programmering er og indtroducere deres spil.

Den anden klasse ankommer og bliver delt op i ligeså mange grupper, som klassen er inddelt i. En gruppe fra hver klasse bliver sat sammen. Når grupper kommer og siger at de er færdige, får de lov at bytte grupper. De må meget gerne vise de andre hvordan man laver Scratch-spil.

 

Hvis der ikke er planlagt med en anden klasse at de skal komme og se spillet:

Eleverne skal klargøre en præsentation. Her skal de overveje, hvad de vil sige om deres spil. De må fortælle om historien, processen eller videreudvikling. 

Grupperne skal fremlægge for hinanden. De viser deres spil og fortæller om det. Hvis  der er tid, kan de efterfølgende prøve hinandens spil.

Hvis klassen eller du som lærer er interesseret i det, kan I også dele spillene med hinanden på en delt platform – f.eks. Google Drive. 

 


 

Herefter snakker vi om hacking. Vi har lavet en præsentation, som vi plejer at fortælle ud fra. Det kan findes på pdf, pptx og Google Slides

Derefter plejer vi at vise So Ein Ding afsnit om hacking. Her ser man forskellige måder at hacke og der fremhæves de lovlige sider af hacking. Afsluttende diskuterer vi hacking med eleverne. Hvad må man? Hvad må man ikke?

 

 


 

Som det sidste laver vi en quiz med eleverne. Vi synes det fungerer bedst med denne Kahoot

 

Bevægelsespause efter behov