Dag 3

Dagens mål

At eleverne får et kendskab til forskellige måder man kan bruge teknologi

At blive bedre til at skrive kode og forstå kode

Skema

Tredjedagen plejer vi at starte med at fortælle om robotter. Det gør vi ud fra de slides, der kan ses på pdf, pptx og Google Slides. Det gøres for at diskutere teknologiens rolle i vores liv, historie og fremtid. 

 


 

Herefter får eleverne tid til at arbejde med gruppearbejde.

 


 

Til sidst diskuterer vi internettet med eleverne. Det gør vi ud fra en præsentation, der kan findes på pdf, pptx og Google Slides. Det kan være oplagt også at diskutere sikkerhed på nettet på dette tidspunkt.

 

 

Bevæglsespause efter behov